Indien u gebruik maakt van deze werken-bij pagina worden bij het uitvoeren van een sollicitatie uw opgeslagen in een database. Solar Nederland B.V. zal deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Solar Nederland B.V. zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan een door Solar Nederland B.V. in te schakelen extern bemiddelings- en/of recruitmentbureau. Ook het door Solar Nederland B.V. in te schakelen externe bemiddelings- en/of recruitmentbureau zal uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

Door uw sollicitatie te versturen gaat u ermee akkoord dat uw gegevens met in achtneming van de hiervoor genoemde voorwaarden worden opgeslagen in een database. U kunt na verzending van uw sollicitatie op elk moment aangeven dat Solar Nederland B.V. en/of het externe bemiddelings-en/of recruitmentbureau uw gegevens uit het e-recruitsysteem dient / dienen te verwijderen. Hiertoe zal binnen veertien dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek worden overgaan.